Ansökningstid för kursstart i januari 2020: 15 okt - 12 nov

Nästkommande period och ansökningstid är inte känd.