Höstens kursstarter och ansökningsperioder är ännu inte publicerade av KomVux