top of page
De bästa sidorna om högskola

Enda skillnaden mellan högskolor och universitet är att universitet även ger utbildningar på forskarnivå.

Akademiska utbildningar finns både i form av enskilda kurser och samlade till hela yrkesprogram som är mellan 2 till 5,5 år långa. Längden på kurser och program anges i högskolepoäng, det vill säga hp. Om du studerar på heltid under 1 år får du 60 hp så en termin ger alltså 30 hp.

 

3 års heltidsstudier ger dig så kallad Kandidatexamen på 180 hp. För att få Magisterexamen krävs 1 år extra på avancerad nivå och 2 år extra ger  dig Masterexamen. Alla skolorna har egna studie- och yrkesvägledare så ställ dina frågor till dem.

© 2020 K. Båth

bottom of page