top of page

Arbetsmarknadsutbildning

Skälet till att endast dessa orter är visade här är att jag har avgränsat mig till de kommuner som ingår i mitt personliga arbetsområde på företaget EnRival. / Kristofer Båth

Klicka på den kommun du tillhör

Varje ortsnamn öppnar en undermeny med befintliga AM-utbildningar där.

Arbetsmarknadsutbildningar är lika de yrkesutbildningar som erbjuds genom KomVux men riktar sig endast till dem som är arbetssökande och de har inga officiella behörighetskrav (t ex SFI D eller Grl. Svenska som andraspråk) för det är bara din handläggare på Arbets-förmedlingen som bedömer om du har tillräckliga förutsättningar för att klara av den önskade utbildningen.

Det måste även finnas en förväntning om ett fortsatt stort rekryteringsbehov i den aktuella branschen plus att din lokala Arbetsförmedling måste ha råd med att betala för utbildningen. 

© 2020 K. Båth

bottom of page