Dessa yrkesutbildningar har löpande starter så det finns inget specifikt datum att uppge här.

Arbetsmarknadsutbildningar i Borås kommun

Ansökan sker genom att du framför till din handläggare på Af att du vill gå utbildningen.